Monique Bloemendal

Therapie

De rode draad in de begeleiding is het lichaam. De lichaamsgerichte therapie, zowel de psychosomatische therapie als de oefentherapie Mensendieck brengt je weer in contact met je lichaam. Door met je aandacht naar je lichaam te gaan en te ontdekken wat er is, krijg je de kans om weer grip te krijgen.  

Psychosomatische therapie –> als je klachten zowel een lichamelijke als een psychische component hebben. Vanuit jouw eigen basis bewegen zodat je vitaliteit en veerkracht toenemen.

Oefentherapie Mensendieck -> als je door een ongunstige houding of bewegingspatroon lichamelijke klachten hebt. Vanuit jouw optimale basishouding bewegen zodat je klachten verdwijnen of verminderen.

hoofd en hart in evenwicht

Schuiven naar boven