Monique Bloemendal

Systemisch werk

Een familieopstelling ook wel systemisch werk genoemd kan zinvol zijn als je een patroon wilt veranderen en dat maar niet lukt. Je hebt er al genoeg over gedacht en gepraat maar dat lost te weinig op. Dan ligt de basis van het patroon vaak op het systemische niveau.

handen van ouder en kinderen, familie

Thema’s waar je bij voorbeeld aan kunt denken zijn: je altijd verantwoordelijk voelen, moeilijk los kunnen laten, moeite met je plek te vinden of je lastig kunnen verbinden.

Familiesystemen

Wij leven allemaal in verschillende systemen (familie, organisatie, vereniging). Veel van de patronen die je hebt ontwikkeld, zijn begonnen in het familiesysteem (gezin) waarin je bent opgegroeid. Soms belemmeren deze patronen je meer dan dat ze je helpen. Door ze aan het licht te brengen, krijg je inzicht in je gedrag van nu en dat geeft ruimte voor verandering.

Een familieopstelling is een middel om helderheid te krijgen over deze onderliggende, vaak niet zichtbare maar wel belemmerende patronen.

Bij een opstelling maak je gebruik van ‘het veld’ dat gevormd wordt door jouw familiesysteem. Iedere familie heeft een sterke samenhang. Je bent altijd verbonden met je familie of je dat nu wilt of niet, genetisch en door gemeenschappelijke ervaringen die generaties lang invloed kunnen uitoefenen. Deze samenhang is niet altijd zichtbaar maar heeft wel effect op alle familieleden.

Met een opstelling kunnen verstoringen/ verstrikkingen aan het licht komen. Door de ordening en balans te herstellen, kan er heling plaatsvinden waardoor er rust ontstaat en de energie, de liefde weer kan stromen.

familieopstelling met poppetjes op tafel

In de individuele therapie gebruiken we poppetjes of vloerankers om je vraag op te stellen en uit te werken.

Schuiven naar boven